NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme komplexné architektonické služby od návrhov až po finálnu realizáciu stavby. 

Architektonicko-inžinierska činnosť

Rodinné a bytové domy, drevostavby, stavby občianskej vybavenosti, rekonštrukcie a adaptácie, polyfunkčné domy, výrobné haly, modulové stavby

  • Architektonická štúdia
  • Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
  • Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia
  • Dokumentácia pre realizáciu stavby
  • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
  • Tendrová dokumentácia

Realizácie stavieb

  • Získanie zákazky
  • Plánovanie a príprava
  • Realizácia
  • Odovzdanie zákazky a záruka

Naši partneri