REFERENCIE

Naša 15-ročná história v stavebníctve sa odzrkadľuje v poctivo získaných a praxou preverených cenných skúsenostiach, prostredníctvom ktorých meníme stavebné ciele našich klientov z celého Slovenska na realitu.
Toto sú naše posledné zrealizované zakázky:

REALIZAČNÁ A PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Stavebné práce po zemetrasení - lesy Slovenskej republiky - Vranov nad Topľom | apríl 2024 - prebieha
Stavebné úpravy - sklady horľavých kvapalín - Čadca | apríl 2024 - prebieha
Prípojka NN pre objekt kuchyne - zariadenie pre seniorov Dubina - Dubnica nad Váhom | apríl 2024 - prebieha
Oplotenie a chodník pre peších - Oravský Podzámok | marec 2024 - prebieha
Výmena rozvodov dátovej a NN siete - obec Hnúšťa | január - február 2024
Obecný dvor - obec Nová Bošáca | december 2023 
Vzduchotechnika - obec Staškov | december 2023 - prebieha
Vodovodná kanalizačná prípojka - Brzotín | december 2023
Spevnené plochy pre nabíjacie stanice, mesto Pezinok | september - október 2023
Modernizácia a inovácia kultúrneho domu - Štrba | júl - december 2023
Rekonštrukcia elektroinštalácie v školských dielňach, SOŠ Drevárska - Zvolen | máj - september 2023
Oprava podlahy dielni, SOŠ - Prievidza | jún - júl 2023 
Rekonštrukcia krematória - Banská Bystrica | máj - august 2023
Oprava a údržba šatní majstrov, SOŠ - Prievidza | marec - apríl 2023
Dodanie a montáž rozvádzačov na mestskú plaváreň - Žiar nad Hronom | január - marec 2023
Rekonštrukcia mestského bytu - Sereď | november 2022 - január 2023
Oprava sociálnych zariadení, letecké kasárne - Sliač | december 2022 - január 2023
Rekonštrukcia elektroinštalácie, gymnázium - Myjava | október - december 2022
Oprava časti strechy, Všeobecná zdravotná poisťovňa - Trenčín | október - október 2022
Rekonštrukcia priestorov PK II, fakultná nemocnica s poliklinikou - Žilina | október - január 2023
Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom, SSS - Banská Bystrica | august - január 2023
Oprava fasády, náter strechy, výmena okien a dverí - Poprad - Kvetnica | máj - august 2022
Výmena podláh, SPŠS Emila Beluša v Trenčíne | jún - august 2022
Výmena strešnej krytiny, Tesko barák - Ruská Nová Ves | apríl - máj 2022
Oprava strechy, veža riadenia, letisko - Prešov | február - apríl 2022
Vybudovanie bezbariérovej prístavby, DSS - Čeláre | marec - december 2022
Rekonštrukcia bleskozvodu, Dubnica nad Váhom | marec - apríl 2022
Rekonštrukcia objektu, hala - Hronsek | február - marec 2022
Oprava hygienických zariadení, kasárne 4. ČSB - Martin | november 2021 - január 2022
Oprava betónových podláh, sklady - Poprad - Stráže | október - december 2021
Výmena okien na administratívnej budove - Zvolen | september - október 2021
Oprava zatekajúcej strechy a atiky, kasárne 4. ČSB - Martin | august - september 2021
Obnova hygienických malieb, kasárne - Kuchyňa | august - september 2021
Oprava živičnej strechy, kasárne SNP - Martin | august - september 2021
Elektroinštalácia v apartmánových domoch a reštaurácii, Demänová rezort - Liptovský Mikuláš | jún 2021 - máj 2022
Základná škola - Toporec (modulová stavba)
Zníženie energetickej náročnosti OÚ - Vyšná Voľa
Multifunkčné ihrisko - Paca
Rekonštrukcia kuchyne ZDŠ - Nitra
Radová zástavba štyroch rodinných domov - Mlynica
Multifunkčné ihrisko - Buglovce
Radová zástavba troch rodinných domov - Mlynica
Rozšírenie Inžinierskych sieti - verejná kanalizácia – Mlynica


Naši partneri